O zajęciach

Zajęcia  małe Judo to:
Zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat, które obejmują naukę sztuki bezpiecznego upadania oraz dostosowane do wieku dzieci elementy Judo. Ćwiczenia odbywają się na specjalistycznej sali wyłożonej profesjonalnymi matami do judo.

Program zajęć sportowych z elementami judo dla dzieci w wieku przedszkolnym to zajęcia w przeważającej części opierające się na grach i zabawach ruchowych, co pozwala na wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe bazują na podstawowych ćwiczeniach z zakresu judo z elementami gimnastyki, z dużą ilością gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową. Zajęcia z elementami judo dla najmłodszych powodują rozładowanie nadmiernej energii spowodowanej dużą aktywnością układu nerwowego charakterystyczną dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.

Gry i zabawy są jedną z najbardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych dla dzieci. Właściwe ukierunkowanie tej ulubionej formy ruchu może spowodować duży wzrost podstawowych sprawności ruchowych u dzieci takich jak: szybkość, zwinność, skoczność, koordynacji, celności. Współdziałanie w grupie w trakcie gier i zabaw kształtuje charakter dziecka, umiejętność zgodnej zabawy, odpowiedzialność indywidualną i grupową o raz umiejętność przegrywania i wygrywania.

Zajęcia małe Judo są bardzo dobrym przygotowaniem do uprawiania każdej dyscypliny sportu, a także receptą na wychowanie zdrowych i silnych dzieci zarówno fizycznie i psychicznie.