O zajęciach

Zajęcia Małe Judo to:

Zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe dla dzieci, które obejmują naukę sztuki bezpiecznego upadania oraz dostosowane do wieku dzieci elementy Judo. Ćwiczenia odbywają się na specjalistycznej sali wyłożonej profesjonalnymi matami do judo.

Program zajęć sportowych z elementami judo dla dzieci w wieku przedszkolnym to zajęcia w przeważającej części opierające się na grach i zabawach ruchowych, co pozwala na wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe bazują na podstawowych ćwiczeniach z zakresu judo z elementami gimnastyki, z dużą ilością gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową. Zajęcia z elementami judo dla najmłodszych powodują rozładowanie nadmiernej energii spowodowanej dużą aktywnością układu nerwowego charakterystyczną dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.

Gry i zabawy są jedną z najbardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych dla dzieci. Właściwe ukierunkowanie tej ulubionej formy ruchu może spowodować duży wzrost podstawowych sprawności ruchowych u dzieci takich jak: szybkość, zwinność, skoczność, koordynacji, celności. Współdziałanie w grupie w trakcie gier i zabaw kształtuje charakter dziecka, umiejętność zgodnej zabawy, odpowiedzialność indywidualną i grupową o raz umiejętność przegrywania i wygrywania.

Zajęcia małe Judo są bardzo dobrym przygotowaniem do uprawiania każdej dyscypliny sportu, a także receptą na wychowanie zdrowych i silnych dzieci zarówno fizycznie i psychicznie.

Zajęcia oprócz elementów judo, obejmują również:

gry i zabawy sportowe

ćwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne

treningi rodzinne

półkolonie letnie i zimowe oraz obozy sportowe

udział w zawodach judo

Tu Nas znajdziesz

Szkoła Podstawowa nr 31

ul. Karłowicza 2
85-092 Bydgoszcz

ŚLEDŹ NAS: